Kirsten E. Heukels

~ oprichter van 1for2 Social Innovation.

INTRODUCTIE


Ondernemer en oprichter van 1for2 Social Innovation: een toonaangevend bureau, gespecialiseerd in de sociale ontwikkeling van organisaties.In mijn persoonlijk leven, ben ik sinds 2016 getrouwd met Bas, nadat mijn eerste man in 2012 is overleden.
Samen met Bas, hebben we een groot en dynamisch gezin, welke bestaat uit twee pleegkids, twee kids vanuit mijn eerste huwelijk, twee uit zijn eerste huwelijk. Inmiddels allemaal groot en hele leuke gesprekspartners!
Waar ik in 2000 startte als mediatior, een beroep wat toen net in Nederland bekend werd, ben ik door de jaren heen meer en meer gaan specialieren op andere vlakken. Via mediation naar training en coaching, ook als Insights Discovery practicioner en via Internationale - en organisatiecultuur van Hofstede naar het analyseren van situaties.Sinds 2015 ben ik internationaal actief als profiler, waarbij ik analyses maakt van de combinatie tussen micro expressies in het gezicht, bodylanguage en stemgebruik. Deze zet ik in bij mijn werkzaamheden als crisis- en gijzelingsonderhandelaar.
Daarnaast coach ik individuen en teams om excellente communicatie en daardoor samenwerking te bereiken.
Voor specifiek gekozen organisaties, zoals de KNVB, Embraer en Odin) ben ik extern vertrouwenspersoon.
Onlangs heb ik de opleiding Governance Essentials afgerond bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen & Directeuren en sta ik open voor toezichthoudende rollen.Mijn expertise ligt bij mensen; zo simpel en ingewikkeld als het lijkt, is dat ook!
Van kleine tot zeer complexe zaken: mensen raken mij altijd en iedereen die gehelpen kan worden, probeer ik te helpen. Aandacht is mijn Ambacht, en je kan bij mij terecht met alle vragen over menselijk gedrag, de duiding en de beïnvloeding daarvan.
Meer informatie over mijn expertise en de diensten die wij aanbieden via ons bedrijf, 1for2 Social Innovation, (opgericht in 2000), kan je vinden via onderstaand menu.
Als je hulp nodig hebt of vragen hebt, neem dan gerust (en vrijblijvend) contact met me op via het contact formulier.


Aandacht is mijn Ambacht


Profiling

"Profilen” is het analyseren van de combinatie tussen (micro) expressies in het gezicht, lichaamstaal en stemgebruik. Hierbij wordt gekeken naar gedrag onder natuurlijke omstandigheden als ook onder druk.Door het analyseren van (in-)congruenties, kan je gedrag “aan zien komen” en ook voorspellen.
De inzichten die dit oplevert, kunnen op meerdere manieren worden ingezet, bijvoorbeeld bij onderhandelingen.
Ook bij het beoordelen van sollicitanten voor rollen binnen de organisatie, kan profilen een heel nuttige tool zijn.
Het kan inzicht verschaffen in hoe ethiek en integriteit zich onder extreme emotionele/situationele druk, standhouden.
Het kiezen van een kandidaat op basis van het verwachte toekomstige gedrag (door de variabelen af te leiden), vergroot de kans dat bijvoorbeeld de toekomstige C-level executive, helder navigeert door complexe situaties.


Aandacht is mijn Ambacht


Extern Vertrouwenspersoon

Er zijn twee soorten meldingen die bij de extern vertrouwenspersoon kunnen worden gedaan; ongewenste omgangsvormen en integriteit.
Ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties komen voor in verschillende situaties, ondanks de vele aandacht die er meer en meer is om een veilige werkomgeving te bevorderen. Uit de gegevens blijkt dat jaarlijks ongeveer 3% van de werknemers of medewerkers in organisaties te maken krijgt met ongewenst gedrag. Dit kan agressie, geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie omvatten.
Daarnaast, zijn er situaties mogelijk waarbij integriteitsgrenzen worden overschreden, waarbij medewerkers zoeken naar een manier om dit veilig te melden. Dan praten we over bijvoorbeeld fraude, misleiding en misbruik van macht.
Om te zorgen dat medewerkers adequaat ondersteund worden in dit soort situaties, is er wetgeving in de maak, die aangeeft dat ook organisaties met minder dan 50 medewerkers, toegang tot een extern vertrouwenspersoon moeten hebben.
Organisaties kunnen ook een intern vertrouwenspersoon aanstellen. Dat is een collega, die naast de rol die diegene heeft binnen de organisatie, de rol van intern vertrouwenspersoon heeft. Voordeel is dat dit vaak als heel laagdrempelig wordt ervaren. Nadeel kan zijn dat diegene in een spagaat komt wanneer een melding gaat over iemand die een bekende is. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn de belangrijkste componenten voor een vetrouwenspersoon.
In het meest ideale geval heeft een organisatie zowel een interne- als een externe vertrouwenspersoon, die goed met elkaar samenwerken.De extern vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de melder, zolang deze dat nodig heeft/wil.Sinds 2018 ben ik gecertificeerd vertrouwenspersoon - ongewenste omgangsvormen en integriteit- , geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.
Afgelopen jaar heb ik, in verband met de vernieuwde Klokkenluider wetgeving, de gehele opleiding opnieuw gevolgd.


Aandacht is mijn Ambacht


Crisis- en Gijzelingsonderhandeling

Crisis- en gijzelingsonderhandelingen focussen op het onder controle brengen van gijzelsituaties, barricadesituaties en interventies bij suicide waarbij het doel is tot de gewenste uitkomst te bereiken zonder slachtoffers, en het veiligstellen van de dader(s).Er zijn vele gijzelsituaties en onderhandelingen gedocumenteerd door de geschiedenis, denk bijvoorbeeld aan de krijgsgevangenen in de Trojaanse Oorlog. Barricades ontstaan wanneer verdachten proberen te ontkomen aan arrestatie en zichzelf opsluiten op een locatie. In deze situaties wordt gestreefd naar "Onderhandelde Overgave" in plaats van gewelddadige reacties.Bij pogingen tot zelfmoord of dreigementen richten onderhandelaars zich op het begrijpen en communiceren met (waarschijnlijk) emotioneel verwarde individuen om levens te redden.Het onderhandelingsteam, geleid door de teamcommandant, omvat rollen zoals de primaire onderhandelaar, coach, notulist en een float- of inlichtingenofficier. Regelmatige training is essentieel voor de effectiviteit van het team en vreedzame crisisoplossing.Getraind door het PATC in Las Vegas in 2018, heb ik ontdekt dat mijn andere communicatieve vaardigheden bijdragen aan succesvolle onderhandelingen. Ik sta altijd open voor samenwerking met private response- en beveiligingsorganisaties en wetshandhavingsinstanties. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met me op voor verdere bespreking.


Aandacht is mijn Ambacht


Kinetisch Ondervragen

De opleiding Kinesic Interrogation, die ik in de VS heb afgerond, heeft mijn inzicht in rechtshandhavingspraktijken vergroot en mij getraind in het verkrijgen van veel informatie in een korte tijd, zonder de bevraagde in een hoek te drijven.Kinesic Interrogation combineert vaardigheden van profilen met interviewtechnieken, inclusief het herkennen van gespannen lichaamstaal, het detecteren van bedrog in spraak en schrijven, en het begrijpen van fysieke en verbale tekenen van bereidheid om iets te bekennen.
De dynamiek die ontstaat tijdens de interactie met de bevraagde, voegt complexiteit toe aan het proces, waardoor het zich onderscheidt van profiling.


Aandacht is mijn Ambacht


Commissaris- en Toezichthouder

Onlangs heb ik de opleiding Governance Essentials afgerond bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen & Directeuren en sta ik open voor toezichthoudende rollen.Met mijn extensieve communicatieve achtergrond en talent, breng ik transparantie, eerlijkheid en enthousiasme om via samenwerking, succesvolle resultaten te behalen.


Aandacht is mijn Ambacht


Training & Coaching

Trainingsverzoeken ontstaan vaak uit de behoefte om de status quo te veranderen, of het nu gaat om persoonlijke efficiëntie, teamproductiviteit, of cultuurverandering. Het vergroten van zelfbewustzijn is de eerste stap naar verandering.
Als trainer /coach, help ik met behulp van tools als Insights Discovery en het Hofstede model, individuen en groepen begrijpen hoe zij de wereld waarnemen en hoe anderen hen waarnemen.
Insights Discovery maakt gebruik van een eenvoudig en memorabel vierkleurenmodel om de stijl, sterke punten en waarde van een individu voor het team te onthullen. De vier kleurenenergieën (Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw) bepalen het gedrag en de motivaties van mensen.
Het is een “kapstok” waar je allerlei onderwerpen aan kunt “hangen”, waaronder: Persoonlijke effectiviteit, Team effectiviteit, Stress, Doelen stellen, (Persoonlijk) Leiderschap en Organisatiecultuur.
Ik stem oplossingen af op de wensen van de klant om duurzame resultaten te bereiken. Dit kan onder meer workshops omvatten voor gedragsverandering en verbetering van communicatie, training op de werkplek, of langetermijnprogramma's ter ondersteuning op verschillende gebieden. Het begeleiden van groepen om echt een team te worden, behoort daar ook toe.
Individuele coaching voor personen binnen de groepen kan indien nodig ook worden opgenomen.


Contact


Neem contact met ons op via onderstaand formulier.© 2024 | 1for2 Social Innovation | Alle rechten voorbehouden.

Terms & Conditions

Profiler; analyse van gezichts-, gedrags- en stemuitdrukkingen.Gecertificeerd kinesisch ondervrager, crisis- en gijzelingsonderhandelaar door PATC.Partner van Itim Focus | Adviesbureau Strategie, Cultuur & Verandering.Practitioner van Insights Benelux | Transformatie van Individuen, Coaching van Teams en Organisaties.Volledig geassocieerde mediator in het Internationale ADR-register.Geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon bij LVV.